Tuesday, April 5, 2011

Peranan Pelajar dalam membina masa depan dunia Islam

Disalin dari tulisan Al-Maududi dalam bukunya yang bertajuk "Peranan Pelajar dalam membina masa depan dunia Islam"

PENDAHULUAN
Dengan nama Allah yang pemurah lagi megasihani. Segala puji tertentu bagi Allah, dan sejahtera ke atas seluruh hambaNya yang terpilih.Sebelum saya masuk kepada tajuk yang hendak saya sampaikan kepada saudara-saudara, sukalah saya melahirkan perasaan gembira yang tersemat di hati saya. Apa yang saya lihat di seluruh universiti dan pusat-pusat pengajian di dunia Islam, bahkan di setengah-setengah dunia bukan Islam, wujudnya kumpulan pemuda Islam yang beriman penuh dengan ‘aqidah Islam, menyedari tanggungjawab mereka sebagai orang Islam dan sanggup mengorbankan sepenuh tenaga mereka untuk menegakkan semangat Islam di pusat-pusat pengajian tinggi tersebut.Gejala ini patut sangatlah mendapat sanjungan, penghargaan dan sambutan dari orang yang mempunyai perasaan tulus ikhlas kepada dunia Islam kerana Allah dengan kemurahanNya telah mengurniakan kepada umatnya yang lemah ini pemuda-pemuda yang tahu akan tanggungjawab. Mereka ini menunaikan tanggungjawab itu secara aktif dengan penuh kesedaran di pusat-pusat pengajian tinggi dalam semua bidang pendidikan, sekalipun system pendidikan ini dikuasai oleh cara berfikir dan tradisi barat.Adapun tajuk yang ingin saya sampaiakan di sini ialah: Apakah peranan yang HARUS di mainkan oleh pemuda, khususnya pelajar-pelajar dalam membina masa depan Islam?

KEADAAN DAN MASALAH YANG SAMA
Sebelum itu saudara-saudara patutlah percaya bahwa perbualan saya ini saya tujukan kepada semua pelajar di seluruh dunia Islam; iaitu satu kawasan dunia yang telah menyerah kalah kepada fikiran dan tamadun barat setelah merengkok secara langsung beberapa lama di bawah penindasan mereka. Setiap cabang kehidupan mereka-yang antaranya ialah pelajaran dan pendidikan – membayangkan teori-teori dan sistem yang diterima barat. Sesungguhnya segala keadaan dan corak hidup yang ada di seluruh dunia Islam pada hari ini adalah sama. Kerana itu bagi para pelajar di dunia Islam menghadapi problem yang sama.

UMAT ISLAM DAN BUKANNYA NEGERI ISLAM
Perkara kedua yang harus saudara-saudara berikan perhatian bahawa bukanlah maksud saya dengan NEGERI-NEGERI ISLAM itu sempadan-sempadan yang memanjang, bukit bukaunya yang mengawan, sungai-sungainya yang tenang atau air terjunnya yang menjunam. Apa yang saya maksudkan ialah penduduknya yang hidup dalam kawasan-kawasan yang berkenaan.Adalah diketahui bahawa manusia itu sentiasa terdedah kepada kemusnahan. Setiap orang ada ajalnya yang sudah ditetapkan. Oleh itu hendaklah kita memindahkan dengan amanah, suci dan jujur segala apa yang kita warisi daripada orang terdahulu dari kita kepada generasi akan datang sekiranya kita ingin melihat tamadun dan kebudayaan kita kekal di negeri-negeri itu. Bukan itu sahaja, bahkan kita mesti memupuk supaya generasi akan datang sanggup memikul amanah yang berta ini dengan penuh kemampuan dan kesedaran agar mereka juga berkesanggupan memindahkan amanah itu kepada generasi-generasi yang berikutnya.

HAKIKAT KEMUSNAHAN UMAT
Sesungguhnya umat -umat yang telah lenyap tanpa meninggalkan kesan itu bukanlah ertinya lenyap dari dunia ini, tetapi sebenarnya ialah keruntuhan kebangsaannya dari alam nyata. Maksud kita apabila kita megatakan bahawa tamadun BABIL dan FIR’AUN itu telah lenyap, ertinya tamadun bangsa-bangsa itu telah hilang ditelan zaman. Adapun generasi BABIL itu masih membiakkan keturunnya, tetapi identiti kebangsaannya telah lenyap. Begitu juga tamadun bangsa Mesir tua masih kekal di muka bumi, tetapi tamadun yang dikenali dengan nama tamadun Fir’aun tidak lagi dilihat kesannya. Segalanya itu ialah generasi mereka yang silih berganti telah hilang kemampuan untuk memindahkan pusaka warisan yang diwarisinya dari generasi yang lalu kepada generasi yang lahir selepasnya.Oleh yang demikian nyatalah bahawa generasi sesuatu bangsa itu apabila hilang identiti kebangsaannya dan hancur ke dalam identiti yang lain maka itulah ertinya bangsa itu telah lenyap dan musnah.
Sejarah membuktikan bahawa dua belas golongan dari bangsa Israel telah hilang dari dunia ini dan tidak ditemui oleh sejarah hingga hari ini. Dalam hal ini tidak pula diriwayatkan bahawa mereka telah dibunuh kesemuanya atau telah dilenyapkan asal-usulnya dari muka bumi ini untuk selamaya. Sebenarnya apa yang dimaksudkan dalam hal ini ialah kesedaran keisraelan telah lenyap dari golongan itu dan kesedaran tidak berpindah kepada generasi-generasi yang lahir selepas mereka. Apabila lenyap sifat keisraelan dan tamadun keisraelan tadi lalu meresaplah ia ke dalam bangsa-bangsa lain di dunia ini hingga anak cucu mereka sendiri tidak mengetahui yang mereka itu berketurunan Israel.Dari sini nyatalah bahawa hidup dan kekalnya sesuatu bangsa itu bergantung kepada sikap ingin menyediakan generasi akan datangnya supaya mereka berkemampuan memilihara identiti kebangsaannya. Mungkin inilah tajuk penting yang hendak saya terangkan dengan jelas kepada saudara semua.

KEWAJIPAN MEMINDAHKAN PERBENDAHARAAN TAMADUN KEPADA GENERASI AKAN DATANG
Sesungguhnya bumi yang saudara-saudara hidup di atasnya ini telah pun diteroka oleh orang-orang yang terdahulu dari saudara supaya tamadun Islam dapat bertapak di atasnya, supaya dikuatkuasakan pelaksanaan peraturan-peraturan hidup yang mereka anuti dan supaya diperintah oleh undang-undang yang dianggap benar dan peraturan-peratuan sistem kerja yang mereka fikirkan baik.Perlu kita ingat bahawa kekalnya generasi Islam adalah bergantung penuh di atas usaha generasi yang akan datang untuk memindahkan tamadun Islam dalam bentuk hidayah ketuhanannya yang kita warisi dari nenek moyang kita yang mulia dan yang telah membezakan kita dari bangsa-bangsa lain di dunia.Sudah pasti bahawa setiap orang Islam tidak akan kekal tetapi umat Islam boleh kekal sepanjang masa, dengan syarat ada kemampuan yang diperlukan dalam setiap peringkat masa untuk memindahkan perbendaharaan tamadun kepada generasi yang akan datang. Pemindahan ini hendaklah sentiasa berjalan dalam setiap pertukaran generasi.Sekiranya kita tidak sanggup mengekalkan sifat-sifat istimewa tamadun yang membezakan umat kita itu dan generasi muda kita pula tercekup dengan tamadun asing, katakan tamadun Amerika umpamanya, lalu terpengaruh dengannya dan terbentuk dengan acuanya tidak lagi dengan acuan tamadun Islam, maka lambat laun bumi ini akan bertukar menjadi bumi Amerika.Ya, generasi Islam akan tinggal di bumi itu, tetapi ianya dibentuk dengan acuan Amerika yang menandakan tamadun Islam tidak lagi kekal di atas bumi yang dikhususkan untuk umat Islam. Itulah yang menandakan kekalnya tamadun lain yang menghapuskan identiti kebangsaan kita atau dengan lebih tepat identiti keislaman kita.Maka hendaklah saudara-saudara mengamati kedudukan masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar ini dan memahami bagaimana penting peranan masalah ini dalam sejarah.Masalah ini tidaklah merupakan masalah pelajaran semata-mata, bahkan ianya juga menjadi masalah yang mempunyai hubungan langsung dengan adanya identiti Islam dan juga dianggap menjadi masalah hidup mati identiti itu secara terus menerus.Hidup kita tidak akan kekal sebagai satu umat Islam melainkan apabila kekalnya anak-anak muda kita yang sedang melalui peringkat pembentukan dan persediaan di pusat-pusat pengajian dan pendidikan. Kekal dalam erti berpegang teguh dengan tamadun Islam, megibarkan benderanya serta menyeru kepadanya.

DUA CARA UNTUK MEMINDAHKAN PERBENDAHARAAN TAMADUN
Tujaun ini tidak akan terlaksana melainkan dengan dua jalan. Jalan pertama: Pelajar-pelajar sendiri hendaklah bergerak melaksanakannya. Adapun jalan kedua ialah: Pemerintah hendaklah merangka polisi pelajaran dan pendidikan yang boleh mencapai tujuan ini. Sekarang saya terangkan secara ringkas berhubung dengan kedua-dua cara tersebut.

JALAN YANG KHUSUS BAGI PELAJAR
Pelajar-pelajar yang sedang berada di universiti-universiti, fakulti-fakulti tentulah sudah besar, matang, mempunyai kesedaran dan boleh membezakan antara buruk dan baik. Begitu juga pelajaran yang diterimanya membolehkan mereka mengetahui identiti mereka jika mereka mahu dan juga membolehkan mereka maju ke hadapan jika mereka bergerak.Segala kerumitan dalam hal ini bukanlah menjadi beban kerajaan semata-mata bahkan menjadi tanggungjawab pelajar-pelajr juga. Pelajar-pelajar adalah muda-muda belaka. Mereka hendaklah menyedari secara bersungguh-sungguh bahawa mereka adalah orang Islam yang dijemput untuk hidup di atas muka bumi ini dengan cara hidup yang bercorak Islam. Hal ini memastikan diri mereka bersemarak dengan api cinta untuk megetahui apakah sistem yang menjamin hidup mati mereka dan apakah sifat-sifat yang mesti ada untuk hidup mati identiti Islam.

PRINSIP-PRINSIP UTAMA ISLAM
Hakikat Islam dan prinsipnya ialah aqidah tauhid, kerasulan dan beriman dengan hari qiamat. Maka wajiblah bagi setiap oragn Islam mengetahui asas yang tiga ini. Patut juga ia mengetahui bahawa prinsip-prinsip ini apabila diresapi oleh perasaan syak atau apabila ia lemah maka ianya tidak boleh hidup lagi didunia ini di bawah lindungan tamadun Islam.Apa sahaja bentuk syak dan kelemahan yang menembusi aqidah-aqidah ini dan asas-asas hakikat Islam, ianya akan memupuskan tamadun Islam hingga ke akar umbinya. Sesudah itu bumi ini bukan lagi bumi Islam jika sekiranya tamadun Islam tidak ada di situ. Begitu juga tamadun Islam tidak akan kekal didunia jika tidak diteraskan atau disokong oleh tiga prinsip tersebut.

PENTINGNYA PEMUSATAN USAHA KEARAH MENGAWASI PRINSIP-PRINSIP ITU
Sesungguhnya apa yang patut diberi perhatian yang lebih berat dari yang lain ialah bahawa pelajar-pelajar yang mempunyai kesedaran keislaman hendaklah bangun menentang segala gerakan anti tuhan dan kefahaman kebendaan yang bergerak untuk mengkabur atau meragu-ragukan aqidah Islam serta melemahkan orang yang beriman kepadanya. Dengan itu mereka tidak akan menentang segala gerakan yang bertujuan menghapuskan aqidah-aqidah ini dan menghalangnya dari bertapak di kalangan mereka.
Pelajar-pelajar harus menentang gerakan tersebut dengan apa cara sekalipun demi menjaga hidup mati identiti Islam di muka bumi ini. Perlu diketahui bahawa orang yang menimbulkan keraguan ke dalam fikiran orang ramai tentang aqidah bukan sahaja melakukan dosa kufur atau murtad, bahkan ia telah melakukan pengkhianatan yang maha dahsyat terhadap hak bumi Islam dan juga ia berniat mencabutnya hingga ke akar umbinya. Ini adalah satu hakikat yang mesti disematkan di hati saudara-saudara semua. Jika ada dia antara saudara-saudara yang mencuaikan perkara ini maka hendaklah beri peringatan akibat-akibat masa akan datang. Dengan demikian tidaklah dibiarkan fikiran fikiran yang merosakkan dan prinsip-prinsip anti tuhan itu tumbuh subur di pusat-pusat pengajian tingi, di universiti –universiti atau di sekolah-sekolah dalam negara Islam. Dengan demikian juga dapatlah dielakkan dari tersebarnya falsafah-falsafah yang merosakkan prinsip asasi Islam dan yang mengkaburkannya yang sudah tentu membuahkan hasilnya yang tidak diingini.

PENTINGNYA BERPEGANG DENGAN AKHLAK ISLAM DAN TAMADUNNYA
Perkara kedua yang wajib diberi perhatian oleh saudara-saudara kita pelajar-pelajar muda ialah mereka patut menyedari bahawa perjuangan hidup mati kita bukan saja bergantung kepada akhlak dan nilai-nilai Islam, kerana adanya hubungan yang rapat antara aqidah dan akhlak, bahkan wujudnya salah satu darinya memestikan adanya satu lagi. Sesungguhnya aqidah Islamlah yang memestikan kita berpegang dengan akhlak dan nilai-nilai yang tertentu.Apa yang dapat dilihat sejak zaman berzaman bahawa pusat-pusat pengajian tinggi kita telah melalaikan asuhan akhlak di kalangan pelajar-pelajar. Bahkan yang lebih teruk lagi ialah pusat-pusat pengajian tinggi itu telah bersungguh-sungguh menabur benih-benih pengetahuan yang bertentangan dengan akhlak Islam.Patutlah kita ingat bahawa akhlak dan nilai-nilai yang menjadi teras kebangkitan umat barat tidaklah dapat kita jadikan asas kebangkitan kita, bahkan kita tidak dapat bangun, maju dan berkuasa melainkan setelah kita menerima prinsip-prinsip akhlak yang telah disediakan kepada kita oleh Islam, Allah dan rasulnya.Orang barat boleh berkorban dengan diri dan hartanya untuk mempertahankan tanah airnya dengan keadaan ia hidup sebagai seorang gila, menari dan mabuk arak serta melakukan segala kejahatan dan keruntuhan akhlak, kerana falsafah kebendaan yang menjadi pegangan mereka tidak menegah itu semua. Tetapi orang Islam mengetahui bahawa semua perkara tersebut dilarang oleh Allah dan rasulnya tidaklah boleh mengikuti cara hidup sebegitu dan tidak boleh memilih kebudayaan bentuk sedemikian kecuali setelah mereka berpaling tadah dari asas-asas Islam.Sesungguhnya di sisi orang barat, apabila mereka melakukan perkara-perkara tersebut, tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip akhlak dan nilai-nilai tamadun mereka, tetapi bagi orang Islam, dengan melakukan dosa-dosa itu, ia telah meruntuhkan prinsip-prinsip yang menjadi landasan akhlak dan nilai-nilai kita.Kedudukan orang Islam jika ia minum arak adalah berlainan sekali daripada kedudukan orang barat. Soal bahaya akibat arak kepada tubuh dan jiwa manusia adalah sama tidak kira sama ada ia Islam atau kafir. Oleh kerana arak tidak haram disisi ugama kafir, maka apabila orang kafir meminumya, ia hanya merosakkan tubuh dan jiwanya sahaja. Adapun aqidah dan ugamanya tidak terlibat.Hal ini berlainan sekali dengan keadaan orang Islam. Orang Islam tidak akan melakukan kejahatan itu melainkan apabila jiwanya sudah dirasuk oleh perasaan memberontak terhadap Allah dan rasulNya serta oleh perasaan tidak memperhitungkan lagi hari yang akan ditimbang segala kebaikan dan kejahatan. Sesudah itu ia akan memadai melakukan dosa –dosa lain dan akan mempersetankan segala ikatan dan kewajipan-kewajipan akhlak, hingga pada satu hari kelak tidak ada lagi perkara dalam Islam yang patut dihormati dan dimuliakan dan semuanya dihinakannya.

1 Comentário:

mu'minah said...

khayr,
semoga Allah membalas setiap detik anti guna utk type ni!=)
love this article, really!

Post a Comment

Walking the road of life © 2008. Template by Dicas Blogger.

TOPO